• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Letselschade: géén no cure no pay

De nadelen van no cure no pay zijn in de media (Netwerk, Tros Radar) veelvuldig aan de kaak gesteld.

Wij werken daarom nooit op basis van no cure no pay. Onze rechtshulp is voor u gratis!

Dat is voor u het meest transparant. Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u toch een vraag over no cure no pay, neem dan direct contact op met Teunissen Letselschade!

 

Hieronder staat verder beschreven wat no cure no pay inhoud en waarom wij niet met no cure no pay werken!

géén oplossing, géén betaling

No cure no pay betekent ‘géén oplossing, géén betaling’: hiermee wordt bedoeld dat een dienstverlener slechts wordt betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht.

Bij no cure no pay is sprake van een resultaatverplichting, dit in tegenstelling tot een inspanningsverplichting, nu de afspraak wordt gemaakt dat een cliënt alleen kosten verschuldigd is indien een bepaald resultaat wordt behaald. Wordt dat resultaat behaald, dan moet er aan de rechtshulpverlener worden betaald met een van tevoren vastgesteld percentage van de schadevergoeding. Lukt dit niet, dan hoeft er ook niets te worden betaald.

letselschade no cure no pay

Dit vergoedingssysteem klinkt positief, maar dit is vaak niet de juiste en correcte vorm om honorarium te genereren. In het Nederlands Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd dat de aansprakelijke partij verplicht is om de (letsel)schade te voldoen die u geleden heeft, waaronder de buitengerechtelijke kosten van de rechtshulpverlener.  Het honorarium van Teunissen Letselschade wordt dan ook betaald door de verzekering van de tegenpartij. Hiervoor dient wel de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend te worden.

In feite mag no cure no pay worden toegepast indien het niet duidelijk is of de aansprakelijkheid door de tegenpartij erkend wordt. Door expertise en ervaring weet de letselschade expert echter meestal of de aansprakelijkheid wordt erkend of niet.

Toch zijn er verschillende organisaties in Nederland die op basis van no cure no pay werken. Ze spreken dan van te voren een percentage van het schadebedrag met u af als extra honorarium. Dit bedrag wordt dan van uw schadevergoeding afgehaald!! Zo houdt u een aanzienlijk lager schadebedrag over als waar u recht op had.

De letselschadespecialist had dit honorarium bij de aansprakelijke verzekering kunnen neerleggen, maar hij verdient door deze werkwijze meer door met u een percentage af te spreken. Daarom wordt er graag door bepaalde letselschadekantoren voor no cure no pay gekozen. Teunissen Letselschade distantieert zich volledig van deze werkwijze.

Dubbel declareren

Daarnaast zijn er organisaties die met u een no cure no pay afspraak maken en daarmee een percentage van het schadebedrag van u krijgen indien de aansprakelijkheid wordt erkend én een nota naar de aansprakelijke verzekering sturen. De letselschadespecialist ontvangt dan DUBBEL honorarium voor zijn werkzaamheden. Ook van deze dubieuze praktijken distantieert Teunissen Letselschade zich.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?