Regres werkgever

Wij verhalen ook voor de zelfstandige de doorbetaalde loonschade en overige kosten.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een ander? Als werkgever dient u er dan alles aan te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Voor u betekent dit dat er een re-integratietraject gestart dient te worden om uw werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen. Lukt dit niet in de huidige functie? Dan dient u hem of haar een andere functie aan te bieden binnen uw bedrijf. Komt u deze verplichtingen niet na dan loopt u het risico dat u het volledige salaris zelfs langer dan twee jaar (104 weken) moet doorbetalen.

Regres Werkgever

Vaak wordt u tijdens dit re-integratietraject van uw werknemer (regres werkgever) met hoge kosten geconfronteerd. Bij interne re-integratiekosten kunt u denken aan de tijd die de personeelsfunctionaris of casemanager kwijt is aan alle verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter met zich mee brengt. Bij externe re-integratiekosten kunt u denken aan alle kosten die u maakt in verband met de inschakeling van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige of de kosten die gepaard gaan met eventuele aanpassingen van de werkplek van uw medewerker.

De wet biedt u echter de mogelijkheid om het doorbetaalde salaris en de (interne en externe) re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt loonregres genoemd.

Teunissen Letselschade begrijpt dat u niet altijd de kennis of mogelijkheid heeft om deze schade te verhalen. Wij weten waar u recht op heeft en nemen deze zorg dan ook graag uit handen; van het aansprakelijk stellen tot het maken van een juridisch onderbouwde berekening van uw schade. Daarnaast kunnen wij ook uw werknemer ondersteunen bij het verhalen van zijn of haar schade. Gebleken is dat als uw werknemer goed en deskundig wordt bijgestaan, dit bijdraagt aan een snellere terugkeer in het arbeidsproces.

Kortom: Teunissen Letselschade helpt werkgevers om die loonschade te verhalen op de aansprakelijke partij. Wilt u meer informatie over loonregres en weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend consult.

Niet verhaalbare schade

Let op: de kosten die u maakt ten aanzien van vervanging van uw medewerker zijn niet verhaalbaar. Ook omzet- en productieverlies zijn wettelijk gezien (nog) niet te verhalen.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?