• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Letselschade en verjaring

Indien u letsel heeft opgelopen waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft u recht op een schadevergoeding. U kunt deze persoon echter niet eeuwig aansprakelijk stellen en vergoeding van uw letselschade vorderen. In de Nederlandse wet zijn regels opgenomen ten behoeve van bijvoorbeeld de rechtszekerheid van de wederpartij en de bewaring van bewijs.

Er is sprake van verjaring wanneer de persoon die u letsel heeft toegebracht  niet binnen een bepaalde periode door u of door een letselschadespecialist namens het slachtoffer aansprakelijk is gesteld. Is de onrechtmatige daad rechtsgeldig verjaard dan is het niet meer mogelijk om schade vergoed te krijgen. De Nederlandse wet gaat uit van een korte verjaringstermijn en een lange verjaringstermijn.

Korte verjaringstermijn

Volgens wet- en regelgeving is een rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaard door na verloop van vijf jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop het slachtoffer zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

Als u slachtoffer bent en u bent ook bekend met de aansprakelijke persoon, dan dient u derhalve uw vordering binnen vijf jaar in te dienen.

Let op: bij verkeersongevallen kunt u uw vordering ook rechtstreeks indienen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. Het zogenaamde rechtstreekse vorderingsrecht geregeld in de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Deze verjaringstermijn is drie jaar. Maar dit laat onverlet om de bestuurder toch nog aansprakelijk te stellen tot vijf jaar.

Lange verjaringstermijn

Als de vereisten voor de korte verjaringstermijn niet van toepassing zijn dan geldt de lange verjaringstermijn van twintig jaar.

Opschorting verjaringstermijn

Door middel van stuiting van de verjaring is het mogelijk om een nieuwe verjaringstermijn te laten beginnen. De nieuwe verjaringstermijn is gelijk aan de oorspronkelijke, maar niet langer dan vijf jaar. Stuiten kan plaatsvinden door de aansprakelijke partij via een aangetekende brief van de stuiting op de hoogte te stellen.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?