Second opinion

U kunt ook een second opinion bij ons aanvragen wanneer u uw letselschadedossier al door een andere jurist, advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar laat behandelen. Wij kijken graag voor u of deze belangenbehartiger zijn werk goed heeft gedaan. Het komt regelmatig voor dat slachtoffers van letselschade twijfelen over de manier waarop hun huidige rechtshulpverlener hun belangen behartigt. Deze twijfel heeft vaak betrekking op:

  • de inzet en werkwijze van de rechtshulpverlener;
  • de kwaliteit van de werkzaamheden;
  • het afwikkelingsvoorstel dat de rechtshulpverlener heeft voorgelegd;

Kosteloos een second opinion aanvragen

In overleg kunnen wij uw zaak overnemen. Als wij met uw dossier aan de slag gaan, kost u dat eveneens niets! Ook hier geldt dat de wederpartij de buitengerechtelijke kosten dient te betalen. Wij zullen altijd van tevoren duidelijke kostenafspraken met u maken mocht u na de second opinion er voor kiezen om uw dossier bij uw huidige belangenbehartiger te laten.

Indien u een letselschade zaak heeft lopen en u twijfelt aan de inzet of professionaliteit van uw belangenbehartiger, leg dan uw dossier eens gratis voor aan ons als letselschade expert. Wij toetsen de werkwijze en resultaten binnen uw letselschadezaak, zodat u snel meer inzicht hebt in de huidige gang van zaken.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?