• Bureau voor Limburg en Brabant
  • Gratis rechtshulp
  • Wij helpen u snel en goed
  • 100% onafhankelijk
  • Vraag nu advies aan

Klachten en geschillen

Bij een vraag of klacht over Teunissen Letselschade of zelfs een (dreigend) conflict kunt u contact opnemen met het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad. Het kan dus gaan om een informatieve vraag, een verschil van mening of om een echt geschil.

De Letselschade Raad

Voor het weer “vlot trekken” van dossiers, waarvan de afwikkeling ernstig is vertraagd of zelfs helemaal is gestopt, heeft De Letselschade Raad dit Bemiddelingsloket ingericht. De jurist van het Bemiddelingsloket analyseert de zaken, hoort alle partijen aan en geeft advies welke conflictoplossing het meest passend is.

De jurist van het Bemiddelingsloket gaat uitdrukkelijk niet in op de inhoudelijke behandeling van uw zaak. Zo wordt nooit een oordeel gegeven over inhoudelijke onderdelen van uw zaak, bijvoorbeeld over de hoogte van een gevraagde schadevergoeding. De jurist van het Bemiddelingsloket zal ook niet als uw belangenbehartiger optreden. De taak van het Bemiddelingsloket is om te kijken waarom de behandeling van uw letselszaak stroef verloopt of is vastgelopen en welke oplossingsrichting geschikt is om de behandeling weer op gang te brengen. Zo nodig kan de jurist van het Bemiddelingsloket contact opnemen met de betrokken partijen om samen te kijken hoe uw zaak toch tot een goede oplossing kan worden gebracht. In principe zal de jurist van het Bemiddelingsloket partijen doorverwijzen naar een geschikte conflictoplosser.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?