Letselschade bedrijfsongeval en schadevergoeding, vraag direct advies.

U bent slachtoffer van een bedrijfsongeval wanneer u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen. Indien het ongeval plaatsvindt onderweg naar of van uw werk is er meestal géén sprake van een  bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval verhalen bij werkgever

Uw werkgever kan verantwoordelijk worden gehouden voor de letselschade die uit een bedrijfsongeval voortvloeit indien uw werkgever heeft nagelaten om voorzorgsmaatregelen te nemen en instructies te geven die nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer een bedrijfsongeval overkomt.

Zijn die veiligheidsmaatregelen niet of onvoldoende genomen en de werknemer loopt letsel op tijdens zijn werk, dan is de werkgever aansprakelijk.

Het kan moeilijk zijn om uw werkgever aansprakelijk te stellen, zeker als die altijd zeer begaan is geweest en u goed met uw leidinggevende kan opschieten. Toch is het belangrijk om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Dit heeft niets te maken met de relatie tussen u en uw leidinggevende (of collega’s).

Bijna elk bedrijf in Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Wij claimen uw letselschade dus bij de verzekeringmaatschappij van uw werkgever! Deze verzekering zal uw schade in behandeling nemen en u in veel gevallen schadeloos stellen. Wij streven naar een blijvende goede verhouding tussen u en uw werkgever, zodat u gewoon bij uw werkgever kan blijven werken.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een ander? Klik dan hier voor Regres Werkgever.

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?