Medische fouten en schadevergoeding, vraag direct advies.

Onder medische fouten verstaat men alle fouten die ontstaan door een medische behandeling, ofwel een ongewenst en vermijdbaar neveneffect van een medische behandeling. Veel mensen denken bij een medische fout vaak alleen aan een setting in het ziekenhuis, maar medische fouten kunnen ook door huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en personeel van verpleeg- en zorghuizen gemaakt worden.

Medische fouten verhalen

Op basis van de Wet op de  Geneeskundige Behandelingsovereenkomst zijn artsen verplicht patiënten te informeren indien er sprake is van een medische fout en verplicht om direct adequate vervolgdiagnostiek en herstelbehandeling te regelen ter beperking van de schade, indien mogelijk. Als er schade is, moet deze worden vergoed. Artsen en ziekenhuizen zijn daarvoor verzekerd.

Teunissen Letselschade weet precies voor welke vergoeding(en) u als slachtoffer van een medische fout in aanmerking komt. Vaak gaat het om een combinatie van vergoedingen (medische letselschade).

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?