Nieuws

woensdag 23 januari 2019

Maatregelen nodig om verkeersslachtoffers te voorkomen.

Het aantal verkeersgewonden in ons land zal zonder aanvullende maatregelen oplopen tot boven de 30.000 in 2030, terwijl het aantal verkeersdoden dat jaar naar verwachting tussen de 470 en 580 zal uitkomen.

Aldus een nieuwe prognose van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), die opgenomen is in de op woensdag gepubliceerde aanbiedingsbrief Verkeersveiligheidsverkenning 2030. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Daartoe lanceerde het ministerie vorig jaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV).

Het SWOV onderschrijft in de brief het belang van deze plannen, maar stelt tegelijkertijd dat het aantal verkeersgewonden zonder de realisatie van het SPV in 2030 "tussen de 28.700 en 31.700 zal liggen."

"Om effecten te kunnen behalen, moeten de ambities van het SPV uitgewerkt worden in concrete maatregelen", aldus het SWOV. In de brief staat verder dat het aandeel van fietsers in het aantal verkeersdoden zal toenemen van 34 naar 38 procent. Daarnaast zal zonder nieuw beleid in 2030 meer dan de helft van het aantal dodelijk slachtoffers in het verkeer, 53 procent, 65 jaar of ouder zijn.

SWOV schat dat de nodige maatregelen, waaronder het veiliger maken van infrastructuur voor onder meer fietsers, over de periode 2020 - 2050 totaal zo'n vijftien miljard euro gaan kosten. Het instituut erkent dat het een fors bedrag is, maar relativeert het door er op te wijzen dat de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen nu jaarlijks al zo'n veertien miljard euro bedragen.

Uiteraard zijn ook de autofabrikanten druk het aantal verkeersdoden terug te dringen. Volvo belooft zelfs vanaf 2020 nul doden in een nieuwe Volvo!

 

Bron:   AUTONIEUWS

Terug naar het overzicht

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?