Nieuws

zaterdag 03 april 2021

Van kastje naar de muur om letselschade: verzekeraar schuift uitbetaling af

Verzekeraars laten gemeenten opdraaien voor kosten die ze eigenlijk zelf zouden moeten betalen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers van ongelukken worden voor de letselschade van het kastje naar de muur gestuurd. Het gaat om de kosten die ze maken voor bijvoorbeeld hulp in huis bij mensen die gehandicapt zijn geraakt door een ongeluk.

Van verzekeraars moeten slachtoffers eerst kijken wat ze kunnen claimen bij de gemeente, voordat ze zelf geld uitkeren. Advocaten, gemeenten en experts vinden dat verzekeraars misbruik maken van belastinggeld en dat dit gedrag niet door de beugel kan. 

Het gaat om letselschadeslachtoffers die bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval hebben gehad. Zij kunnen hun schade normaal gesproken verhalen via de aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzaker van het ongeluk.

Maar verzekeraars vinden dat slachtoffers bij de gemeente een beroep moeten doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dat is de regeling waarmee gemeenten mensen ondersteunt die dat nodig hebben om op die manier zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Denk aan een traplift, rolstoel of huishoudelijke hulp.

Uit gesprekken die RTL Nieuws voerde met betrokkenen blijkt dat het de bedoeling is dat slachtoffers eerst naar de gemeente gaan. Dat staat ook in de Handreiking Zorgschade van de Letselschade Raad, waarin onder meer de verzekeraars zijn vertegenwoordigd. Daarin wordt gesproken over de financiering van bepaalde letselschadezaken en dan wordt gezegd dat eerst gekeken wordt of de zorg volledig vanuit publieke middelen kan worden betaald.

'Grove fout'

Hoogleraar privaatrecht Arno Akkermans vindt die opstelling van de verzekeraars 'een grove fout': "Zij moeten gewoon uitbetalen waar mensen recht op hebben. Daarvoor betalen wij premie. Dat hebben we aan de verzekeraars toevertrouwd." 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert op de houding van de verzekeraars: "Het is niet in overeenstemming de geldende jurisprudentie op dit punt." Het is volgens hen in strijd met de keuzevrijheid van slachtoffers.

Gemeente kan het soms beter

Het Verbond van Verzekeraars zegt desgevraagd niet standaard door te verwijzen naar de WMO: "Verzekeraars stellen echter alles in het werk om slachtoffers snel en adequaat te helpen. In sommige gevallen zijn er dan ook hele goede redenen om letselschadeslachtoffers te verwijzen naar de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer hij of zij via die weg sneller aanspraak kan maken, door middel van een urgentieverklaring, op een aangepaste woning."

De verzekeraars weten dat doorverwijzen niet mag: "Maar je mag een slachtoffer wel wijzen op het feit dat soms de verzekeraar en soms de gemeente beter is om te benaderen."

Bron: RTL nieuws

 

 

Terug naar het overzicht

Recht op schadevergoeding?

Beantwoord binnen 1 minuut 6 vragen en bereken uw kans op een schadevergoeding

Schadevergoeding mogelijk?